תנאים והתניות ומדיניות פרטיות

תקף מתאריך: 15 ביולי 2021

אתר אינטרנט זה, ACHIEVE.study, נועד כדי להודיע למשתתפים פוטנציאלים על מחקר קליני (HMGCG-201 הקרוי גם מחקר ACHIEVE). אתר אינטרנט זה מנוהל על ידי Merge, LLC‏ (“MERGE”), ספק צד שלישי הקשור בחוזה עם יזם המחקר (ראה להלן), והוא אינו יזם המחקר.  “אנו” או “אנחנו” מתייחס ל-MERGE. “משתמש” או “אתם” מתייחס לאנשים הנכנסים לאתר האינטרנט. היזם של המחקר ושל אתר אינטרנט זה הוא Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd.‎, חברה פרמצבטית שכתובתה הרשומה היא (מיקוד: 05545) 14, Wiryeseong-daero, Songpa-gu, סיאול, קוריאה.

המשתמשים באתר אינטרנט זה מקבלים קריטריונים, שעליהם לשקול כחלק מהערכה עצמית במטרה לקבוע אם הם עשויים להתאים להשתתפות במחקר HMGCG-201. משתמשים הסבורים שהם עשויים להתאים יכולים לפנות למרפאת מחקר רשומה לצורך קבלת מידע נוסף בנוגע להשתתפות אפשרית במחקר. על סמך ההיסטוריה הרפואית של המשתמש, בדיקות ומידע אחר, מרפאת המחקר תגיע להחלטה סופית אם המשתמש מתאים ומקבל אישור להשתתף במחקר או לא. עמידה בדרישות של ההערכה העצמית בפני עצמה, אין פירושה שהמשתמש מתאים ומקבל אישור להשתתף במחקר.

אתר אינטרנט זה נועד למטרות מידע בלבד. שימושכם באתר אינטרנט זה אינו יוצר שום מערכת יחסים משפטית, אם באמצעות חוזה או בכל צורה אחרת, שלנו או של מרפאת מחקר אתכם, או של היזם אתכם או עם משתמש אחר. שימושכם באתר זה והחלטתכם ליצור קשר עם מרפאת מחקר רשומה הינם מרצון חופשי וללא התחייבות.

על פי המידה המרבית המותרת בחוק החל, איננו נושאים בכל אחריות בנוגע לאתר האינטרנט, לדיוק ולשלמות המידע המופיע בו ולשירותים המוצעים בו. לפיכך, אתר האינטרנט, המידע המופיע בו וכל שירותים המוצעים בו ומתקבלים בידי המשתמש “כפי שהם”, ללא כל אחריות מכל סוג שהוא. כל אחריות, בין במפורש או במשתמע, לרבות אחריות על סחירות או התאמה עבור מטרה מסוימת – נשללת ואינה תקפה. איננו מבטיחים שאתר האינטרנט, המידע המופיע בו או שירותים כלשהם יעמדו בדרישות המשתמש, יפעלו ללא שיבושים, יהיו חפים משגיאות, מאובטחים לחלוטין, או שכשלים כלשהם יאותרו ויתוקנו. אנו מתנערים באופן ספציפי ושוללים כל אחריות לשלמות, דיוק או איכות אתר האינטרנט, המידע המופיע בו או כל שירותים המוצעים בו.

איננו מפקחים על או נושאים באחריות עבור כל צד שלישי הקשור לאתר האינטרנט, המידע המופיע בו או כל שירותים המוצעים בו, לרבות, בין היתר, מרפאות המחקר הרשומות, שהן קבלניות עצמאיות ונמצאות מחוץ לתחום הניהול והפיקוח של MERGE.

MERGE לא תישא באחריות כלפי משתמש או כל צד שלישי, בגין דמי נזק או הוצאות, תוצאתיים, עקיפים, עונשיים, מיוחדים, לדוגמה, או נלווים, או בגין דמי נזק או הוצאות מכל סוג שינבעו מאובדן של רווח צפוי, פגיעה עסקית, אובדן שימוש, אובדן הכנסה, השחתת נתונים, אובדן רצון טוב, עלות הון, אובדן או פגיעה ברכוש או בציוד, ואובדן מוניטין, או כל פגיעה או אובדן דומים אחרים, בין אם בחוזים, בנזיקין, באחריות על מוצרים (לרבות רשלנות או אחריות מוחלטת), או אחרים בקשר לשימוש באתר האינטרנט, המידע המופיע בו וכל שירותים המוצעים בו, או הנובעים מתוך אלה, אפילו נהיה מודעים לאפשרות להתרחשות של דמי נזק או הוצאות כאמור.

מכיוון שהמשתמשים אינם נרשמים באתר האינטרנט או מספקים את שמם בצורה אחרת, מידע אישי של המשתמשים, כגון שם, כתובת, מספר טלפון או כתובת דוא”ל אינו נשמר, נאסף או נמסר. המשתמשים יבדקו את הקריטריונים להערכה עצמית בצורה אנונימית. הבחירה ליצור קשר עם מרפאת מחקר רשומה תלויה באופן בלעדי בכל משתמש, ואתר האינטרנט אינו מספק כל מידע מזהה או מידע אחר על המשתמש למרפאת מחקר או לצד שלישי אחר.

אתר האינטרנט עשוי להכיל קישורים לגורמי צד שלישי, כגון מרפאות המחקר. איננו מנהלים אתרי אינטרנט אלה השייכים לגורמי צד שלישי, ואיננו מפקחים עליהם. אם תספקו מידע אישי בקישורים לאתרי האינטרנט הללו המופיעים בקישור, מידע זה יהיה מוגן על פי מדיניות הפרטיות של אותם אתרים ו/או על פי החוק החל. איננו אחראים או חבים, ישירות או בעקיפין, בגין כל נזק או אובדן שנגרמו או נגרמו לכאורה עקב או בקשר לשימושכם או להסתמכותכם על תוכן, פרסום, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים המצויים או זמינים מתוך אותם אתרים מקושרים.

כדי להבטיח את פעולתו החלקה של אתר האינטרנט ולהבטיח את יעילותו, אנו אוספים מידע אנליטי מוגבל מסוים, שאינו כולל מידע אישי או מזהה על המשתמשים, כגון כתובות IP, כתובת URL מפנה (אם קיימת), מיקום ברמת העיר, דפדפן ומערכת הפעלה ושימוש בשירותים אנליטיים כגון Google Analytics, שאנו עושים בהם שימוש רק בהתאם לחוקים ולתקנות החלים. באתר האינטרנט לא נעשה שימוש בקובצי Cookie, משואות רשת או טכנולוגיות אחרות לאיתור רשת. בנוסף, אתר האינטרנט אינו עוקב בדרך אחרת אחר משתמשים שבחרו באותות מבוססי הדפדפן “Do-Not-Track”.

איננו אוספים או מבקשים במודע מידע אישי ניתן לזיהוי מהמשתמשים, לרבות ילדים מתחת לגיל שלוש-עשרה (13).

אנו שומרים את הזכות לעדכן או לשנות את התנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות בכל עת וללא הודעה מוקדמת. התאריך האחרון של עדכון התנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות מצוין למעלה.

אתר האינטרנט, המידע המופיע בו, שירותים המוצעים בו והתנאים וההתניות ומדיניות הפרטיות הללו כפופים לחוקים של מדינת צפון קרוליינה, ללא התייחסות לסתירתם את כללי ברירת הדין.

MERGE ממוקמת ב-‎1410 Hillsborough Street, Raleigh, NC 27605 ותומכת בתכנון, בניהול ובגיוס של משתתפים למחקרים קליניים. אם יש לכם שאלות או חששות בנוגע לתנאים ולהתניות ומדיניות פרטיות אלה, צרו אתנו קשר בטלפון 919-832-3924 או בדוא”ל ב- info@mergellc.com.